Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, MARTÍNEK Tomáš a GAJDA Zbyšek. Extrinsic and Intrinsic Evolution of Multifunctional Combinational Modules. In: 2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: IEEE Computational Intelligence Society, 2006, s. 9676-9683. ISBN 0-7803-9489-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Extrinsic and Intrinsic Evolution of Multifunctional Combinational Modules
Název (cs):Extrinsická a intrinsická evoluce multifunkčních kombinačních modulů
Strany:9676-9683
Sborník:2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence
Konference:IEEE Congress on Evolutionary Computation
Místo vydání:CA, US
Rok:2006
ISBN:0-7803-9489-5
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/cec06/cec06.pdf [PDF]
Klíčová slova
polymorphic gate, evolutionary design, FPGA, evolvable hardware
Anotace
Multifunkční číslicové obvody jsou takové obvody, které obsahují polymorfní hradla. Polymorfní obvody vykazují k standardní logické funkci (např. NAND) další logickou funkci (např. NOR), která je aktivována za specifických podmínek, např. pokud úroveň Vdd, teploty nebo osvětlení dosáhne určitou hodnotu. Tento článek se zabývá evolučním návrhem polymorfních obvodů s využitím simulátoru obvodů a programovatelného hradlového pole (FPGA). Implementace využívající FPGA vykazuje výrazné urychlení oproti vysoce optimalizovanému simulátoru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Mart{\'{i}}nek and Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {Extrinsic and Intrinsic Evolution of
	Multifunctional Combinational Modules},
   pages = {9676--9683},
   booktitle = {2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence},
   year = 2006,
   location = {CA, US},
   publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
   ISBN = {0-7803-9489-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8128}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https