Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek. Metody návrhu polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 19-25. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metody návrhu polymorfních obvodů
Název (en):Methods of Polymorphic Circuit Design
Strany:19-25
Sborník:Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Polymorfní obvod, evoluční návrh, kartézské genetické programování, binární rozhodovací stromy
Anotace
Polymorfní obvody jsou takové obvody, které jsou složeny z běžných i tzv. polymorfních hradel. Polymorfní hradla mohou vykonávat různé logické funkce pro různé provozní podmínky jako např. různé pracovní teploty, hladiny napájecího napětí apod. Ukázalo se, že taktéž polymorfní obvody mohou realizovat různé funkce v závislosti na provozních podmínkách. Proto se předpokládá, že polymorfní obvody bude výhodné použít v inteligentních zařízeních, jejichž funkce se mění v závislosti na fyzickém prostředí. Článek se zabývá jak evolučním návrhem, tak i konvenčním návrhem polymorfních obvodů, a to na úrovni logických členů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {Metody n{\'{a}}vrhu polymorfn{\'{i}}ch
	obvod{\r{u}}},
   pages = {19--25},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	{\v{C}}esko-slovensk{\'{e}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika pro studenty doktorandsk{\'{e}}ho studia},
   year = 2007,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8450}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https