Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 17-23. ISBN 978-80-7372-378-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh polymorfních obvodů
Název (en):Design of polymorphic circuits
Strany:17-23
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7372-378-1
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Klíčová slova
Polymorfní obvod, evoluční návrh, evoluční optimalizace, kartézské genetické programovaní, binární rozhodovací diagram
Anotace
Článek se zabývá návrhem polymorfních obvodů. Jako metody pro návrh těchto obvodů jsou uvedeny jak evoluční, tak konvenční metody. V článku je také uvedena evoluční metoda optimalizace, která je vhodnou součástí konvenčního návrhu. Článek je psán jako podklad pro diskuzi, kam má směrovat výzkum studenta doktorského studia.
Abstrakt
Polymorfní obvody jsou takové obvody, které jsou složeny z běžných i tzv. polymorfních hradel. Polymorfní hradla mohou
 vykonávat různé logické funkce pro různé provozní podmínky jako např. různé pracovní teploty, hladiny napájecího napětí apod. Ukázalo se, že taktéž polymorfní obvody mohou realizovat různé funkce v závislosti na provozních podmínkách. Proto se předpokládá, že polymorfní obvody bude výhodné použít v inteligentních zařízeních, jejichž funkce se mění v závislosti na fyzickém prostředí. Článek se zabývá jak evolučním návrhem, tak i konvenčním návrhem polymorfních obvodů. Je rovněž popsána následná oprimalizace takto navržených obvodů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {N{\'{a}}vrh polymorfn{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {17--23},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2008},
   year = 2008,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7372-378-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8743}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https