Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek. Návrh a optimalizace polymorfních obvodů. In: Počítačová architektura a Diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 63-67. ISBN 978-80-7318-847-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh a optimalizace polymorfních obvodů
Název (en):Design and Optimization of Polymprphic Circuits
Strany:63-67
Sborník:Počítačová architektura a Diagnostika 2009
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-7318-847-4
Vydavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Klíčová slova
circuit design, evolutionary design, evolutionary optimization, polymorphic circuits
Anotace
Polymorfní obvody jsou takové obvody, které jsou složeny z běžných i tzv. polymorfních hradel. Polymorfní hradla mohou
 vykonávat různé logické funkce pro různé provozní podmínky jako např. různé pracovní teploty, hladiny napájecího napětí apod. Ukázalo se, že taktéž polymorfní obvody mohou realizovat různé funkce v závislosti na provozních podmínkách. Proto se předpokládá, že polymorfní obvody bude výhodné použít v inteligentních zařízeních, jejichž funkce se mění v závislosti na fyzickém prostředí. Článek popisuje strukturu budoucí disertační práce, která se bude zabývat jak evolučními algoritmy, tak i konvenčními algoritmy pro návrh polymorfních obvodů, a bude se zabývat též následnou optimalizací navržených obvodů.  

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {N{\'{a}}vrh a optimalizace polymorfn{\'{i}}ch
	obvod{\r{u}}},
   pages = {63--67},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{a}} architektura a
	Diagnostika 2009},
   year = 2009,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-847-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9153}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https