Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 55-60. ISBN 80-969202-2-7.
Publication language:czech
Original title:Návrh polymorfních obvodů
Title (en):Design of Polymorphic Digital Circuits
Pages:55-60
Proceedings:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Conference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Place:Bratislava, SK
Year:2006
ISBN:80-969202-2-7
Publisher:Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
Keywords
Polymorphic digital circuit, evolutionary design
Annotation
X
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {N{\'{a}}vrh polymorfn{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {55--60},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
   year = 2006,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8174}
}

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https