Ing. Petr Hajduk

Pracoviště:Děkanát
Zařazení:Tajemník fakulty
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1148
Místnost:Tajemník
Adresa:Děkanát FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https