Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Projekty

2018Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
2017AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A17001, 737475, 2017-2020, řešení
Řešitel: Robinson Charles, Vojnar Tomáš
 Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Moderní a otevřené studium techniky (MOST), EU - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení
Řešitel: Růžička Richard
2014Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
2013Inovace laboratoře bezpečnostní analýzy mikročipů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1239/2013/Aa, 2013, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Fučík Otto, Hanáček Petr
2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
2010Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES) + Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B08048, 2010-2011, ukončen
Řešitel: Stehlík Petr
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Hanáček Petr, Zbořil František
 Využití autentizačně - bezpečnostních technologií pro automatizaci a zlepšení efektivity vybraných procesů sledování stavu a pohybu majetku a osob ve firmě nebo instituci, JIC, JIC-InVo-Siemens-2010, 2010, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Dittrich Petr, Hájek Josef, Hanáček Petr, Horáček Jan, Marvan Aleš, Procházka Boris, Zbořil František, Žák Jakub
2009Automatizované zpracování útoků, MPO ČR - TIP, FR-TI1/037, 2009-2013, ukončen
Řešitel: Švéda Miroslav
Spoluřešitelé: Barabas Maroš, Drahanský Martin, Drozd Michal, Hanáček Petr, Chmelař Petr, Orság Filip
 Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen
Řešitel: Provazník Ivo
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Dušek Ladislav, Hanáček Petr, Holčík Jiří, Hřebíček Jiří, Kolářová Jana, Kozumplík Jiří, Zemčík Pavel
 Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen
Řešitel: Češka Milan
Spoluřešitelé: Bouda Jan, Brim Luboš, Černá Ivana, Dvořák Václav, Gruska Jozef, Hanáček Petr, Holub Petr, Hruška Tomáš, Kolář Dušan, Kotásek Zdeněk, Křena Bohuslav, Křetínský Mojmír, Kučera Antonín, Matyáš Václav, Matyska Luděk, Sekanina Lukáš, Vojnar Tomáš
2007Inovace laboratoře inteligentních systémů, FRVŠ MŠMT, FR1743/2007/A, 2007, ukončen
Řešitel: Zbořil František V.
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Hanáček Petr, Orság Filip
 Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Burget Radek, Cvrček Daniel, Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Dvořák Václav, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Hrubý Martin, Janoušek Vladimír, Jaroš Jiří, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kořenek Jan, Kotásek Zdeněk, Kršek Přemysl, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Martínek Tomáš, Masopust Tomáš, Matějka Pavel, Matoušek Petr, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Orság Filip, Růžička Richard, Ryšavý Ondřej, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Strnadel Josef, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zbořil František, Zbořil František V., Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
2006Výzkum, vývoj a nasazení bezpečné klientské autorizace elektronických transakcí, MPO ČR, FI-IM3/223, 2006-2008, ukončen
Řešitel: Hanáček Petr
Spoluřešitelé: Cvrček Daniel, Kaluža Vlastimil, Malinka Kamil, Pecho Peter, Tomec Martin
2005Brno University Security Laboratory, FIT VUT - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, BUSLab, 2005-2020, řešení
Řešitel: Hanáček Petr, Matyáš Václav, Říha Zdeněk, Staudek Jan
 Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů, GAČR, GD102/05/H050, 2005-2008, ukončen
Řešitel: Češka Milan, Gruska Jozef
2004Bezpečnost informačních systémů - výzkum útoků na kryptograficky bezpečná zařízení, GAČR, GA102/04/0871, 2004-2006, ukončen
Řešitel: Hanáček Petr
Spoluřešitelé: Cvrček Daniel, Hrubý Martin, Hruška Tomáš, Peringer Petr, Rábová Zdeňka
 Bezpečnost informačních systémů založená na reputaci, MŠMT ČR, 1K04106, 2004-2007, ukončen
Řešitel: Hanáček Petr
Spoluřešitelé: Cvrček Daniel
 Laboratoř inteligentních systémů, FRVŠ MŠMT, FR1688/2004/A, 2004, ukončen
Řešitel: Zbořil František V.
Spoluřešitelé: Hanáček Petr
2003Modelování a simulace pro magisterský studijní program , FRVŠ MŠMT, FR0821/2003/F1, 2003, ukončen
Řešitel: Rábová Zdeňka
Spoluřešitelé: Hanáček Petr, Peringer Petr
2002Spolupráce odborných vysokých škol v boji státu s počítačovou kriminalitou, MV ČR, 2002-2003, ukončen
Spoluřešitelé: Cvrček Daniel, Hanáček Petr, Hruška Tomáš
 Vývoj bezpečného nosiče klíčových dat, včetně bezpečného čtecího zařízení a aplikačního programového vybavení s prokazatelnou odolností proti kryptoanalytickým a dalším útokům, NBU, SU20022002002, 2002, ukončen
Řešitel: Hanáček Petr
Spoluřešitelé: Cvrček Daniel
2001COSAC - projekty v oblasti bezpečnosti informačních systémů a aplikované kryptografie, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, UIVT-COSAC, 2001-2010, ukončen
Řešitel: Hanáček Petr
 Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systémů, GAČR, GA102/01/1485, 2001-2003, ukončen
Řešitel: Vavřín Petr
Spoluřešitelé: Češka Milan, Hanáček Petr, Hruška Tomáš, Janoušek Vladimír, Jirsík Václav, Kunovský Jiří, Malec Zdeněk, Peringer Petr, Pivoňka Petr, Rábová Zdeňka, Václavek Pavel, Vojnar Tomáš, Zbořil František
2000Experimentální laboratoř pro zaměření ECBS, FRVŠ MŠMT, FR1565/2000/H, 2000, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Hanáček Petr, Kotásek Zdeněk, Linhart Miroslav, Rábová Zdeňka, Švéda Miroslav
 Ročníkový projekt jako první samostatné dílo studenta, FRVŠ MŠMT, FR1621/2000/F1, 2000, ukončen
Řešitel: Rábová Zdeňka
Spoluřešitelé: Hanáček Petr, Peringer Petr
1999Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Češka Milan, Zendulka Jaroslav, Zezulka František
1998Výzkum a aplikace heterogenních modelů, GAČR, GA102/98/0552, 1998-2000, ukončen
Řešitel: Vavřín Petr
Spoluřešitelé: Češka Milan, Hanáček Petr, Hruška Tomáš, Janoušek Vladimír, Jirsík Václav, Jura Pavel, Marušinec Jaromír, Pavlíčková Jiřina, Peringer Petr, Pivoňka Petr, Přikryl Petr, Rábová Zdeňka, Šolc František, Zbořil František

Vaše IPv4 adresa: 54.197.24.206
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]