Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Research and Applications of Heterogenous Models

Czech title:Výzkum a aplikace heterogenních modelů
Research leader:Vavřín Petr (UAMT FEI VUT)
Team leaders:Češka Milan, Hanáček Petr, Hruška Tomáš, Janoušek Vladimír, Jirsík Václav (UAMT FEI VUT), Jura Pavel, Marušinec Jaromír, Pavlíčková Jiřina, Peringer Petr, Pivoňka Petr (UAMT FEI VUT), Přikryl Petr, Rábová Zdeňka, Šolc František (UAMT FEI VUT), Zbořil František
Agency:Czech Science Foundation
Code:GA102/98/0552
Start:1998-01-01
End:2000-12-31
Keywords:modelování - spojité a diskrétní systémy - netradiční modely
Annotation:
Cílem tohoto mezioborového projektu je výzkum nových metod a programových prostředků usnadňujících návrh a implementaci heterogenních modelů. Heterogenní modely vyžadují kombinaci různých metod a přístupů k analýze problému, syntéze vytvořených modelů a jejich verifikaci.

Publications

2001ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír and VOJNAR Tomáš. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. In: Formal Methods and Tools for Computer Science, Eurocast 2001, Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain: University of Las Palmas, 2001, pp. 115-118. ISBN 84-699-3971-8.
2000GREBENÍČEK František. Constructing Hierarchical Neural Nets Using Sparse Distributed Memory. In: ASIS 2000 Proceedings of the Colloquium. Sv. Hostýn, Bystřice pod Hostýnem, 2000, pp. 359-364. ISBN 80-85988-51-8.
 GREBENÍČEK František. Sparse Distributed Memory -- Pattern Data Analysis. In: MOSIS 2000 Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm, 2000, pp. 165-170. ISBN 80-85988-44-5.
 HANÁČEK Petr and STAUDEK Jan. Bezpečnost informačních systémů. Praha: unknown, 2000. ISBN 80-238-5400-3.
 HANÁČEK Petr, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Approach to Risk Analysis Modelling. In: Proceedings of JCKBSE 2000. Brno: unknown, 2000, pp. 25-30. ISBN 1-58603-060-4.
 HANÁČEK Petr. Certifikace veřejných klíčů a certifikační autority. In: Sborník konference Security'2000. Praha: unknown, 2000, pp. 86-88.
 HANÁČEK Petr. Certifikace veřejných klíčů a podpora legislativy. In: Sborník semináře elektronický podpis. Praha: unknown, 2000, pp. 43-47.
 HANÁČEK Petr. Digitální podpis zdravotnické dokumentace. Lékař a technika. 2000, vol. 31, no. 5, pp. 130-132. ISSN 0301-5491.
 HANÁČEK Petr. Elektronický podpis jako nástroj bezpečného obchodování. In: Sborník konference Internet jako nástroj obchodního úspěchu. Brno: unknown, 2000, p. 10.
 HANÁČEK Petr. Hodnocení bezpečnosti podle normy ISO/IEC 15408. In: Sborník konference AFOI 2000. Praha: unknown, 2000, p. 10.
 HANÁČEK Petr. Problems of Tamper Resistant Software. In: ISM 2000. Roznov pod Radhostem, 2000, pp. 117-122.
 HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Language for Modelling of Parallel Systems. In: Proceedings of ASIS2000. Ostrava, 2000, pp. 229-234. ISBN 80-85988-51-8.
 HRUŠKA Tomáš and HASHIMOTO Masa-aki, ed. Knowledge-Based Software Engineering. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 2000, no. 62. ISBN 1-58603-060-4. ISSN 0922-6389.
 HRUŠKA Tomáš and MÁČEL Michal. Concept Definition Language for Object-Oriented Databases. In: ISM 2000 Workshop Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm, 2000, pp. 37-45. ISBN 80-85988-45-3.
 HRUŠKA Tomáš and MÁČEL Michal. Object-Oriented Database Systems. In: Sborník konference DATASEM 2000. Brno: unknown, 2000, pp. 9-46. ISBN 80-210-2428-3.
 MARUŠINEC Jaromír. Data Structures For Virtual Reality. In: Proceedings of the 34th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000. Rožnov pod Radhoštěm, 2000, pp. 39-44. ISBN 80-85988-44-5.
 OČENÁŠEK Jiří and SCHWARZ Josef. The Parallel Bayesian Optimization Algorithm. In: Proceedings of the European Symposium on Computational Inteligence. Košice: Springer Verlag, 2000, pp. 61-67. ISBN 3-7908-1322-2. ISSN 1615-3871.
 PERINGER Petr. Tools for Simulation Model Optimization. In: Proceedings of 22nd International Autumn Workshop ASIS 2000. Sv. Hostýn, 2000, pp. 195-198. ISBN 80-85988-51-8.
 PEŇÁS Petr. Workflow Specification Languages. In: Proceedings of Information System Modeling Conference 2000. Rožnov pod Radhoštěm, 2000, pp. 177-183. ISBN 80-85988-45-3.
 RÁBOVÁ Zdeňka, JANOUŠEK Vladimír, PERINGER Petr and VOJNAR Tomáš. An Environment for Building Heterogeneous Models. In: Proceedings of MOSIS 2000. Rožnov, 2000, pp. 89-94. ISBN 80-85988-44-5.
 SCHWARZ Josef and OČENÁŠEK Jiří. Partitioning-based placement using advanced genetic algorithm BOA. In: Procceedings of the Mendel '2000 Conference. BRNO: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2000, pp. 88-91. ISBN 80-214-1609-2.
 SCHWARZ Josef and OČENÁŠEK Jiří. The knowledge-based evolutionary algorithm KBOA for hypergraph bisectioning. In: Proceedings of the Fourth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering Brno, Czech Republic, 2000. BRNO: IOS Press, 2000, pp. 51-58. ISBN 1-58603-060-4.
 SCHWARZ Josef. Fuzzy genetic algorithm - a brief survey. In: Proceedings of the Colloquium Advanced Simulation of Systems. Bystřice pod Hostýnem, 2000, pp. 353-358. ISBN 80-85988-51-8.
 SCHWARZ Josef. The probability models for combinatorial optimization problems. In: Proceedings of The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-Linear Systems. Brno, Czech Republic, November 10-12, 2000. Brno: unknown, 2000, pp. 72-75.
 SEKANINA Lukáš and SLLAME Azeddien M. Toward Uniform Approach to Design of Evolvable Hardware Based Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2000, vol. 2000, no. 1896, pp. 814-817. ISSN 0302-9743.
 SMOLÍK Petr and TESÁČEK Jan. Data Source Independent XML Data Access. In: Proceedings of Information System Modeling Conference 2000. Rožnov pod Radhoštěm, 2000, pp. 17-22. ISBN 80-85988-45-3.
 URBÁŠEK Milan. Categories in Modelling. In: Proceedings of the 34th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000. Rožnov pod Radhoštěm, 2000, pp. 21-28. ISBN 80-85988-44-5.
 ZBOŘIL František and ZBOŘIL František ml. The use of the RCE Neural Network in a Pattern Recognition. In: 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000. Ostrava, 2000, pp. 65-70. ISBN 80-85988-44-5.
 ZBOŘIL František. Neural Network for Text Associations. In: Proceedings of XXIInd International Colloquium ASIS 2000. Ostrava, 2000, pp. 145-150. ISBN 80-85988-51-8.
 ČEŠKA Milan and URBÁŠEK Milan. Reasoning about Categories of Petri Nets. In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS + TF RE and IFIP WG10.1 Workshop - Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Edinburgh, Scotland: University of Stirling, 2000, pp. 67-70. ISBN 1-85-769121-0.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír and VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. 2000, vol. 2000, no. 1798, pp. 90-104. ISSN 0302-9743.
1999GREBENÍČEK František. Self-Organized Sparse Distributed Memory -- an Application. In: ASIS '99. Krnov, 1999, pp. 39-44. ISBN 80-85988-41-0.
 GREBENÍČEK František. Self-Organizing Sparse Distributed Memory as a Predictive Memory. In: Nostradamus '99. Zlín: unknown, 1999, pp. 17-22. ISBN 80-214-1424-3.
 HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Interactive Tools for Creation of Assets Model. In: ASIS 1999. Krnov, 1999, pp. 213-219. ISBN -80-85988-41-0.
 HANÁČEK Petr and STAUDEK Jan. Bezpečnost elektronického obchodu. In: Systems Integration '99. Praha: unknown, 1999, pp. 55-74. ISBN 80-7079-059-8.
 HANÁČEK Petr, HANZAL Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Interaktivní budování modelu aktiv. In: Sborník LŠ Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: unknown, 1999, pp. 60-69. ISBN 80-214-1379-2.
 HANÁČEK Petr. Bezpečnost informačních systémů. In: ASIS 1999. Krnov, 1999, pp. 11-19. ISBN 80-85988-41-0.
 HANÁČEK Petr. Implementing Secure Payment Systems to Avoid Potential Problems. In: Banking Technology in Central europe. Praha: unknown, 1999, p. 6.
 HANÁČEK Petr. Security Verification of Smartcard Scripts. In: ISM'99. Roznov pod Radhostem, 1999, pp. 11-18. ISBN 80-85988-31-3.
 HRUŠKA Tomáš and MÁČEL Michal. G2-Component Architecture of an Object-Oriented Database System. In: Proceedings of ISM 99 Workshop. Rožnov pod Radhoštěm, 1999, pp. 125-133. ISBN 80-85988-31-3.
 JANOUŠEK Vladimír. Synchronous Interactions of Objects in Object Oriented Petri Nets. In: Proc. of MOSIS'99. Ostrava, Czech Republic, 1999, pp. 73-80. ISBN 80-85988-32-1.
 MARUŠINEC Jaromír and RÁBOVÁ Zdeňka. Transport Simulation in Virtual Reality. In: Proceedings of the MOSMIC'99 international workshop. Súlov, 1999, pp. 77-82. ISBN 80-7100-635-1.
 MARUŠINEC Jaromír. Artificial life models in virtual reality. In: Proceedings of the ASIS '99 international workshop. Krnov, 1999, pp. 57-62. ISBN ISBN 80-85988-41.
 MARUŠINEC Jaromír. Natural virtual reality. In: Proceedings of the MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm, 1999, pp. 45-50. ISBN 80-85988-32-1.
 MARUŠINEC Jaromír. Umělý život ve virtuální realitě. Sborník prací studentu a doktorandu. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1999, pp. 83-84. ISBN 80-214-1155-4.
 ONDRÁČEK Tomáš and ZBOŘIL František. An Identification of Transfer Function Coefficients of Systems with Time Delay Using a Neural Network. In: Proceedings of the ASIS'99. Krnov, 1999, pp. 203-208. ISBN 80-85988-41-0.
 ONDRÁČEK Tomáš and ZBOŘIL František. Identification of Time Coefficients of Systems using Neural Network. In: Proceedings of the MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm, 1999, pp. 93-98. ISBN 80-85988-33-X.
 PERINGER Petr. Design and Implementation of Fuzzy Extension to SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS'99. Krnov, 1999, pp. 209-212. ISBN 80-85988-41-0.
 RÁBOVÁ Zdeňka and SLEZÁK Miroslav. Notes on Modelling Human Activity in Heterogeneous Systems. In: Proceedings of MOSIS'99. Roznov, 1999, pp. 173-178. ISBN 80-85988-32-1.
 SCHWARZ Josef and PERINGER Petr. Simulation Model of the Traffic Light Crossing with Fuzzy Control. In: Proceedings of MOSIS'99. Rožnov, 1999, pp. 99-106. ISBN 80-85988-33-X.
 URBÁŠEK Milan. Bisimulation relations in categories of A-labelled Petri nets and the connection of CCS and Petri nets. Huddersfield, Great Britain: unknown, 1999.
 URBÁŠEK Milan. Categories of Petri nets: a bisimulation approach. Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: unknown, 1999, pp. 109-110. ISBN 80-214-1155-4.
 VOJNAR Tomáš. Specifying Properties of Systems To Be Checked Using Their Object-Oriented Petri Net-Based Models. In: Proceedings of 21st International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'99. Krnov, 1999, pp. 219-224. ISBN 80-85988-41-0.
 VOJNAR Tomáš. The First Steps Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of International Workshop on Control and Information Technology - IWCIT'99. Ostrava: unknown, 1999, pp. 165-170. ISBN 80-7078-679-5.
 VOJNAR Tomáš. Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 33rd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm, 1999, pp. 141-148. ISBN 80-85988-32-1.
 ZBOŘIL František. Identifikace systému neuronovou sítí. In: MOSMIC'99. Súľov: unknown, 1999, pp. 165-170. ISBN 80-7100-635-1.
 ČEŠKA Milan and URBÁŠEK Milan. Categorical approach to Petri nets transformations. In: Proceedings of the 33rd Spring International Conference MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm, CZ, 1999, pp. 133-140. ISBN 80-85988-32-1.
 ČEŠKA Milan and URBÁŠEK Milan. Modelling and Simulation of Parallel Systems Using CCS and Petri Nets: Major Concepts. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999. Krnov, Czech Republic, 1999, pp. 371-377. ISBN 80-85988-41-0.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír and VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Complex Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 7th International Conference on Computer Aided Systems Theory and Technology -- EUROCAST'99. Vienna: unknown, 1999, pp. 229-232.
 ČEŠKA Milan. Cybernetics and Concepts of Formal Language Theory. In: Wiener's Cybernetics-50 years of evolution. Las Palmas de Gran Canaria: unknown, 1999, pp. 57-59. ISBN 84-8416-950-2.
 ČEŠKA Milan. Petriho sítě ve výuce oboru Informatika a výpočetní technika FEI VUT v Brně. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999. Krnov, 1999, pp. 143-146. ISBN 80-85988-41-0.
1998BUMBÁLEK Jaromír and RÁBOVÁ Zdeňka. A System for Approximating Stochastic Data. In: Proceedings of Conference MOSIS '98. Bystřice pod Hostýnem, 1998, pp. 269-272. ISBN 80-85988-23-2.
 HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulation in Risk Analysis. In: Proceedings of ASIS 1998. Krnov, 1998, pp. 79-84. ISBN 80-85988-26-7.
 HANÁČEK Petr, KOTYZA Břetislav and RÁBOVÁ Zdeňka. Znalostní model analýzy rizik. In: Sborník letní školy Informační systémy a jejich aplikace 1998. Ruprechtov: unknown, 1998, pp. 213-219. ISBN 80-214-1205-4.
 HANÁČEK Petr. Security of Smartcard Based Payment Protocol. In: Proceedings of International Conference MOSIS'98. Bystrice pod Hostynem, 1998, pp. 123-129. ISBN 80-85988-24-0.
 JANOUŠEK Vladimír and VOJNAR Tomáš. Modelling a Flexible Manufacturing System. In: Proceedings of 32nd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'98. Sv. Hostýn, 1998, pp. 195-200. ISBN 80-85988-23-2.
 JANOUŠEK Vladimír and VOJNAR Tomáš. State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of MFCS'98 Workshop on Concurrency. Brno: unknown, 1998, pp. 87-96.
 MARUŠINEC Jaromír. Visualisation for simulation in virtual reality. In: Proceedings of International Conference MOSIS'98. Bystřice pod Hostýnem, 1998, pp. 77-81. ISBN 80-85988-24-0.
 MARUŠINEC Jaromír. Řešení viditelnosti metodou konvexních podprostorů. Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1998, pp. 51-52. ISBN 80-214-1141-4.
 PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Heterogeneous Models. In: Proceedings of ECI'98. Herlany: Slovak Academy of Science, 1998, pp. 187-190. ISBN 80-88786-94-0.
 PERINGER Petr. Models of Delay in SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS'98. Krnov, Czech Republic, 1998, pp. 51-54. ISBN 80-85988-27-5.
 RYŠÁNEK Martin. Congestion in High-Loaded Networks of Parallel Machines. In: MOSIS'98. Bystřice pod Hostýnem, 1998, pp. 281-288. ISBN 80-85988-23-2.
 RYŠÁNEK Martin. Parallel Discrete Event Simulation Mechanisms. In: ASIS'98. Krnov, 1998, pp. 123-128. ISBN 80-85988-27-5.
 VOJNAR Tomáš. An Overview of Some Automated Tools for Formal Analysis and Verification. In: Proceedings of 20th International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'98. Krnov, 1998, pp. 223-228. ISBN 80-85988-26-7.
 ZBOŘIL František. Analysis of Neural Networks Applications in Heterogeneous Models. In: Proceedings of the ASIS'98. Krnov, 1998, pp. 21-26. ISBN 80-85988-26-7.
 ZBOŘIL František. Sparse Distributed Memory and Restricted Coulomb Energy Classifier. In: Proceedings of the MOSIS'98. Sv. Hostýn - Bystřice pod Hostýnem, 1998, pp. 171-176. ISBN 80-85988-23-2.
 ČEŠKA Milan and URBÁŠEK Milan. Extension of the PESIM Simulation Tool. In: Proceedings of XX-th Workshop ASIS '98. Krnov, 1998, pp. 81-86. ISBN 80-85988-27-5.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír and VOJNAR Tomáš. Object-Oriented Petri Nets, Their Simulation, and Analysis. In: Proceedings of the IEEE SMC'98 Conference. San Diego, California: unknown, 1998, pp. 256-261. ISBN 0-7803-4781-1. ISSN 1062-922X.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https