Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Patenty

Zařízení pro digitální korekci obrazu

Autoři: Zemčík Pavel, Herout Adam, Seeman Michal, Přibyl Bronislav
Typ: užitný vzor
Číslo: 21485
Majitel: Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání: Praha
Datum registrace: 31.08.2010
Datum přijetí: 11.11.2010
Datum vypršení: -
Klíčová slova: zpracování obrazu, převzorkování, korekce vad obrazu

Anotace:
Technické řešení se týká systémů pro číslicové zpracování digitalizovaných obrazů, zejména obrazů snímaných obrazovými senzory vybavenými optickými objektivy nebo obdobnými soustavami, a na zpracování takových obrazů se zaměřením na odstranění geometrických vad způsobených objektivy prostřednictvím specializovaných funkčních jednotek s pevným zapojením nebo realizovaných formou programovatelných logických polí.

Příslušnost k projektům:

Příslušnost k výzkumným skupinám
  • Výzkumná skupina počítačové grafiky (VZ GRAPH)

Zúčastněná pracoviště
  • Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně (UPGM)

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146
Přepnout na https