Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Patenty

Způsob a zařízení pro digitální korekci obrazu

Autoři: Zemčík Pavel, Herout Adam, Seeman Michal, Přibyl Bronislav
Typ: patent
Číslo: 303039
Majitel: Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání: Praha, ČR
Datum registrace: 31.08.2010
Datum přijetí: 07.03.2012
Datum vypršení: -
Klíčová slova: zpracování obrazu, programovatelný hardware, převzororkování, zpracování signálu, korekce obrazu

Anotace:
Způsob digitální korekce obrazu, při které se na obraz nejprve aplikuje vertikální korekce, která ukládá hodnoty korigované interpolací do bufferu, následně se obdobně aplikuje horizontální korekce, po jejímž interpolačním zásahu se dosáhne korigovaného obrazu, přičemž při horizontálním i vertikálním převzorkování se pro každý pixel vybere z připravených variant vertikálního resp. horizontálního FIR filtru ta varianta, která nejlépe odpovídá subpixelové části geometrické odchylky tohoto pixelu, a tato varianta se na daný pixel aplikuje. Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno prvním bufferem (I) propojeným obousměrně s blokem (3) vertikálního převzorkování napojeným na jednotku (4) vertikální interpolace odchylek, na jehož výstupu se nachází vyrovnávací buffer (II) propojený obousměrně s blokem (5) horizontálního převzorkování napojeným na jednotku (6) horizontální interpolace odchylek. Bloky (3, 5) převzorkování jsou napojeny na řídicí jednotku (2), přičemž součástí bloků (3, 5) jsou Lanczosovy filtry.

Příslušnost k projektům:

Příslušnost k výzkumným skupinám
  • Výzkumná skupina počítačové grafiky (VZ GRAPH)

Zúčastněná pracoviště
  • Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně (UPGM)

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https