Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Produkty

2018Automatická kalibrace kamery, software, 2018
Autoři: Bartl Vojtěch, Špaňhel Jakub, Juránek Roman, Herout Adam
2017Segmentace země pomocí CNN v datech senzoru Velodyne, vyvíjený produkt, 2017
Autoři: Veľas Martin, Španěl Michal, Hradiš Michal, Herout Adam
2015VehicleCluster, software, 2015
Autoři: Sochor Jakub, Herout Adam
 Výpočet odometrie na základě dat z Velodyne LiDAR skeneru, software, 2015
Autoři: Veľas Martin, Španěl Michal, Herout Adam
2014AR silniční provoz, software, 2014
Autoři: Szentandrási István, Herout Adam
 Knihovna pro detekci úbežníků pomocí paralelních souřadnic, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam
2013Knihovna pro detekci UMF, software, 2013
Autoři: Szentandrási István, Herout Adam
2010GStreamer Adaboost zásuvný modul, software, 2010
Autoři: Mlích Jozef, Juránek Roman, Zemčík Pavel, Jošth Radovan, Hradiš Michal, Herout Adam, Havel Jiří
 Hierarchie částí, software, 2010
Autoři: Nečas Ondřej, Herout Adam, Zemčík Pavel, Bařina David
 MoonGate: Modulární engine pro real-time strategie, software, 2010
Autoři: Kajan Rudolf, Herout Adam
 Multiplatformní framework pro detekci objektů, software, 2010
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Herout Adam
 Multiplatformní software pro detekci čar, software, 2010
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam, Zemčík Pavel
 Systém pro vykreslování mračna bodů, software, 2010
Autoři: Herout Adam, Maršík Lukáš, Zemčík Pavel
2009Framework pro detekci objektů, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Havel Jiří, Herout Adam, Hradiš Michal, Jošth Radovan, Juránek Roman, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Knihovna pro nezápornou faktorizaci tenzorů, využívající CUDA, software, 2009
Autoři: Antikainen Jukka, Havel Jiří, Herout Adam, Jošth Radovan
 Knihovna pro PCA, využívající CUDA, software, 2009
Autoři: Antikainen Jukka, Havel Jiří, Herout Adam, Jošth Radovan
 Zpracování videa a příznaků, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Řezníček Ivo, Herout Adam, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Juránek Roman, Bařina David
2007Software pro vyhodnocení obrazových klasifikátorů, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Herout Adam, Hradiš Michal, Chmelař Petr, Juránek Roman, Šilhavá Jana, Zemčík Pavel

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https