Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images. In: Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 1-8. ISBN 978-1-4503-1977-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images
Název (cs):Rychlá detekce a rozpoznání QR kódů ve fotkách s vysokým rozlišením
Strany:1-8
Sborník:Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2012
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2012
ISBN:978-1-4503-1977-5
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
QR code detection, Histogram of Oriented Gradients
Anotace
Tento článek se zabývá detekci a rozpoznáváním maticových kódů, například QR kódů. Cílem je vytvořit detektor schopný fungovat v reálném čase i na obrázcích s vysokým rozlišením (několik megapixelů). Představujeme efektivní algoritmus pro detekci možných výskytů maticových kódů. Tento algoritmus je charakterizován velice nízkou mírou falešně negativních detekcí a rozumným počtem falešných detekcí. Výstupy tohoto algoritmu jsou vstupem algoritmu detekce a rozpoznání, který je velice přesný. Navrhujeme používat nový detektor maticových kódů založený na Houghově transformaci, protože ten dokáže využít některé z informací počítaným naším před-detekčním algoritmem, čímž jsou dále sníženy výpočetní nároky. Protože nejsou k dispozici žádné veřejné anotované datové sady pro vyhodnocení této třídy algoritmů, shromáždili jsme vlastní datovou sadu a anotovali ji; tyto obrázky jsou veřejně dostupné pro umožnění srovnání. Náš algoritmus byl vyhodnocen na této datové sadě a výsledky jsou publikovány v článku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si and Adam Herout
	and Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}}},
   title = {Fast Detection and Recognition of QR codes in
	High-Resolution Images},
   pages = {1--8},
   booktitle = {Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics},
   year = 2012,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Comenius University in Bratislava},
   ISBN = {978-1-4503-1977-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10009}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https