Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a HAVEL Jiří. Fractal Marker Fields: No More Scale Limitations for Fiduciary Markers. In: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-2. ISBN 978-1-4673-4660-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fractal Marker Fields: No More Scale Limitations for Fiduciary Markers
Název (cs):Fractal Marker Fields: Odstranění omezení pro měřítko umělých markerů
Strany:1-2
Sborník: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
Konference:11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
Místo vydání:Atlatnta, Georgia, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4673-4660-3
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Fiduciary Markers, Scalable Marker, Fractal Marker, Seamless Marker, Nested Marker, Embedded Markers, Recursive Markers, Multiscale Marker, Camera Localization
Anotace
Jedno omezení existujících definovaných markerů je, že pohyb kamery je značně omezen: marker (jeden z markerů) musí být zcela viditelný a zároveň musí být nahlížen ve vhodném měřítku. Tento článek představuje fraktální strukturu markerů podobnou maticovým kódům (jako QR code nebo DataMatrix): Fractal Marker Field. FMF umožňuje vkládat markery v prakticky nekonečném počtu měřítek. Zároveň pro každé z těchto měřítek garantuje konstantní hustotu markerů v daném měřítku po celé ploše pole markerů. Koncept fraktálních polí markerů nabízí bezprecedentní svobodu pohybu kamery v systémech rozšířené reality založených na planárních markerech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and Michal Zachari{\'{a}}{\v{s}} and
	Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Havel},
   title = {Fractal Marker Fields: No More Scale Limitations
	for Fiduciary Markers},
   pages = {1--2},
   booktitle = { Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium
	on Mixed and Augmented Reality},
   year = 2012,
   location = {Atlatnta, Georgia, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4673-4660-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10121}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https