Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a HAVEL Jiří. Real-Time Detection of Lines and Grids: By PClines and Other Approaches. London: Springer London, 2012. ISBN 978-1-4471-4413-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time Detection of Lines and Grids: By PClines and Other Approaches
Název (cs):Detekce přímek a mřížek v obraze v reálnem čase: Pomocí PClines a jiných přístupů
Strany:88
Řada knih:Springerbriefs in Computer Science
Místo vydání:London, GB
Rok:2012
ISBN:978-1-4471-4413-7
Vydavatel:Springer London
Klíčová slova
parallel coordinates, Hough transform, line detection, real-time detection,
Anotace
Tento text podává přehled posledního výzkumu v oblasti detekce přímek pomocí Houghovy transformace a jeho poslední pokroky. Text také představuje přehled a detailní popis posledního výzkumu týkajícího se PClines - parametrizace přímek založené na paralelních souřadnicích. Uvádí detailní analýzu tohoto konceptu včetně implementačních detailů a měření. Jedna kapitola diskutuje detekci šachovnicovitých vzorů a množin rovnoběžných přímek a množin přímek, které se protínají v jednom bodě (úběžníku). Toto téma má mnoho aplikací, jako jsou 2D čárové kódy, družicové snímky a rozponávání vzorů v obrazech architektury. Práce shrnuje poslední výzkum v této oblasti a analyzuje nové pokroky dosažené pomocí parametrizace PClines.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Adam Herout and Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel},
   title = {Real-Time Detection of Lines and Grids: By PClines
	and Other Approaches},
   pages = 88,
   series = {Springerbriefs in Computer Science},
   year = 2012,
   location = {London, GB},
   publisher = {Springer London},
   ISBN = {978-1-4471-4413-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10124}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https