Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

BEDNAŘÍK Roman a HEROUT Adam. What Students Want: A Study on the Role of Supervisor of Final Works in Computing Education. In: Proceedings of the 12th Koli Calling International Conference on Computing Education Research. New York: Association for Computing Machinery, 2012, s. 118-125. ISBN 978-1-4503-1795-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:What Students Want: A Study on the Role of Supervisor of Final Works in Computing Education
Název (cs):Co chtějí studenti: Studie o roli vedoucího závěrečných prací v počítačových vědách
Strany:118-125
Sborník:Proceedings of the 12th Koli Calling International Conference on Computing Education Research
Konference:Koli Calling 2012
Místo vydání:New York, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4503-1795-5
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
MSc. & BSc. Final Thesis, Need for Cognition, Thesis Supervisor, Supervision
Anotace
Na dvou Evropských univerzitách, které poskytují vzdělání ve výpočetních technologiích, jsme provedli průzkum mezi pregraduálními a postgraduálními studenty ohledně jejich zkušeností se zpracováním závěrečných prací. Zaměřili jsme se na potřeby studentů, roli vedoucího a jejich vnímání podpory ze strany instituce. Jako související proměnnou jsme měřili studijní styly pomocí nástroje "Need for Cognition". Ze vzorku 44 odpovědí jsme vyslovili závěry které informují vyučující v oblasti výpočetní techniky o přístupech, které si studenti přejí a jakou podporu ze strany vyučujících považují za potřebnou. Mezi tyto požadavky a potřeby patří především podpora odbornými znalostmi, pomoc s řízením času.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Roman Bedna{\v{r}}{\'{i}}k and Adam Herout},
   title = {What Students Want: A Study on the Role of
	Supervisor of Final Works in Computing Education},
   pages = {118--125},
   booktitle = {Proceedings of the 12th Koli Calling International
	Conference on Computing Education Research},
   year = 2012,
   location = {New York, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-1795-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10175}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https