Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Real-Time Precise Detection of Regular Grids and Matrix Codes. Journal of Real-Time Image Processing. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 15. ISSN 1861-8200.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time Precise Detection of Regular Grids and Matrix Codes
Název (cs):Přesná detekce mřížek a maticových kódů v reálném čase
Strany:15
Místo vydání:DE
Rok:2013
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2013, č. 1, DE
ISSN:1861-8200
Klíčová slova
grid, matrix code, parallel coordinates, vanishing point
Anotace
Klasický přístup pro detekci souběžných přímek je nejdřív detekovat přímky a potom v nich vyhledat vyhovující skupinu. 
Pro detekci přímek může být použita Houghova transformace. Některé její varianty navíc umožňují přímou detekci úběžníků přímek. 
Tento článek navrhuje akumulační a detekčí schéma vhodné pro detekci soubežných přímek pomocí Houghovi transformace. Jako příklad je uveden detekční algoritmus pro extrakci QRkódu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and Adam Herout and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel},
   title = {Real-Time Precise Detection of Regular Grids and
	Matrix Codes},
   pages = 15,
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 2013,
 number = 1,
   year = 2013,
   ISSN = {1861-8200},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10240}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https