Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HAVEL Jiří, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations. Pattern Recognition Letters. 2013, roč. 2013, č. 34, s. 703-708. ISSN 0167-8655.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations
Název (cs):Úběžníky v zobrazeních bodů na přímky a jiných parametrizacích přímek
Strany:703-708
Místo vydání:NL
Rok:2013
Časopis:Pattern Recognition Letters, roč. 2013, č. 34, NL
ISSN:0167-8655
DOI:10.1016/j.patrec.2013.01.020
Klíčová slova
line parameterization, Hough transform, vanishing points, camera calibration
Anotace
Některé varianty Houghovy transformace se dají použít pro detekci úběžníků a skupin protínajících se přímek. Tento článek se zabývá častým omylem, že v polární parametrizaci přímek je úběžník reprezentován přímkou v parametrickém prostoru. Je také určena numerická chyba způsobená touto nepřesností.

Článe studuje do detailů zobrazení bodů na přímky (PTLM) -- třídu parametrizací která má tu vlastnost, že úběžníky jsou reprezentovány přímkami (a tedy se dají snadno hledat). Když je pro detekci přímek pomocí Houghovy transformace použito PTLM, je třeba použít pár nebo trojici těchto zobrazení pro získání konečného prostoru parametrů. Tyt páry a trojice jsou v tomto článku formalizovány a rozebrány.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and Adam Herout and
	Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}}},
   title = {Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and
	Other Line Parameterizations},
   pages = {703--708},
   journal = {Pattern Recognition Letters},
   volume = 2013,
 number = 34,
   year = 2013,
   ISSN = {0167-8655},
   doi = {10.1016/j.patrec.2013.01.020},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10242}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https