Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

KAJAN Rudolf, SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a ZACHARIÁŠ Michal. On-Screen Marker Fields for Reliable Screen-To-Screen Task Migration. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Human Factors in Computing & Informatics. Maribor: Springer Verlag, 2013, s. 1-19. ISBN 978-3-642-39061-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On-Screen Marker Fields for Reliable Screen-To-Screen Task Migration
Název (cs):Použití Marker Fields na obrazovce pro spolehlivý přenos úloh mezi zařízeními
Strany:1-19
Sborník:Proceedings of the 2013 International Conference on Human Factors in Computing & Informatics
Konference:International Conference on Human Factors in Computing & Informatics
Místo vydání:Maribor, SI
Rok:2013
ISBN:978-3-642-39061-6
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Task Migration, Uniform Marker Fields, Document Reaccess, Fast Localization, Visual Codes, Multi-Device Interaction
Anotace
Našim cílem je vytvořit systém pro neobtrusivní migraci úloh, typicky mezi desktopovým počítačem a mobilním zařízením.
Navrhujeme překrýt (část) obrazovky esteticky přijatelným polem markerů. Tohle pole musí být lehce detekovatelný i low-endovým ultramobilním zařízením, neobtrusivní pro uživatele, a snadno zakomponovatelný do obsahu obrazovky. 
Uniform Marker Fields jsou dobrou volbou pro tuto úlohu a navrhujeme metodologii pro jejich vkládání na obrazovku. Experimentální výsledky ukazují, že naše řešení nabízí spolehlivou migraci úloh pomocí videa při interaktivní snímkové frekvenci (~30 FPS detekce markeru, 340 ms celý čas zpracování včetně bezdrátové komunikace, HTC Desire z roku 2010). Toto podstatně předčí existující řešení založené na přirozených významných bodech (~7 sekund zpracování). Naše uživatelské testy tedy vedly k výběru a návrhu vhodných markerů a jejich parametrů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Rudolf Kajan and Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si
	and Adam Herout and Michal Zachari{\'{a}}{\v{s}}},
   title = {On-Screen Marker Fields for Reliable
	Screen-To-Screen Task Migration},
   pages = {1--19},
   booktitle = {Proceedings of the 2013 International Conference on Human
	Factors in Computing \& Informatics},
   year = 2013,
   location = {Maribor, SI},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {978-3-642-39061-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10337}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https