Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, NEČAS Ondřej, ANGELOV Michael a BARTOŠ Peter. GazeTracker: Gaze Direction Tracking Using Two Cameras. Brno, 2012.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:GazeTracker: Gaze Direction Tracking Using Two Cameras
Název (cs):GazeTracker: Sledování pohedu očí pomocí dvou kamer
Strany:9
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
Klíčová slova
sledování pohledu, dvoukamerový systém, počítačové vidění
Anotace
Cílem této výzkumné práce je sledovat reakce řidiče na povely v simulovaném experimentálním prostředí. Projekt staví na předchozím projektu a rozšiřuje ho na použití dvou kamer, aby došlo k rozšíření šíře záběru systému a zvýšení přesnosti sledování. Probíhal výzkum a vývoj algoritmů pro určení směru pohledu subjektu. Dále byl předmětem výzkum a vývoj algoritmu pro kalibraci kamery ve vztahu k kokpitu simulátoru. Výstupem byly vytvořené zdrojové kódy pro snadné začlenění do aplikace.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https