Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PAVELKOVÁ Alena. Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 1-6. ISBN 0-00-000000-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference
Název (cs):Gesta Rukou jako Způsob Odvození Stavu a Vytížení Posádky v Pilotní Kabine Letadla
Strany:1-6
Sborník:Proceedings of ITSC 2015
Konference:18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems
Místo vydání:Las Palmas, ES
Rok:2015
ISBN:0-00-000000-0
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
Implicit Gestures, Human Pose Estimation, Random Forest, Aeronautics Cockpit, Visual Recognition
Anotace
Tento článek se věnuje vylepšení moderní pilotní kabiny letadla prostřednictvím osvěty o stavu a míře zátěže obslužné posádky. Náš přístup je založen na analýze pohybů horní části těla pilota. Definujeme pojem "implicitní gesta" a dále rozlišujeme jejich podtřídy. Vytvořili jsme dataset prakticky vyskytujících se implictných gest v pilotní kabině letadla a semi-automaticky anotovaný dataset pro natrénovaní detektoru lidské pózy. Oba Datasety dáváme veřejně k dispozici. Na základě experimentování jsme navrhli metodu pro rozpoznávání implicitních gest. Náš přístup je čistě vizuální (nepoužíváme žádný aktivní senzor). Tato metoda je založena na odhadu pózy člověka pomocí Pose Machine metody, jejíž podvzorkování výstup je použit pro rozpoznávání implicitních gest ze sekvence vybraných snímků pomocí Random Forestu. Výsledky experimentů ukazují, že navržená metoda je schopna spolehlivě rozpoznávat implictné gesta v pilotní kabině letadla.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Kamil Beh{\'{u}}{\v{n}} and Adam Herout and Alena
	Pavelkov{\'{a}}},
   title = {Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for
	Crew State and Workload Inference},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proceedings of ITSC 2015},
   year = 2015,
   location = {Las Palmas, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {0-00-000000-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10906}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https