Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ZACHARIÁŠ Michal a HEROUT Adam. Color Theme-Based Digital Art for Augmented Environment. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Digital Arts, Media and Technology. Chiang Rai, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-5090-5209-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Color Theme-Based Digital Art for Augmented Environment
Název (cs):Digitální umění pro rozšířené prostředí založené na barevném tématu
Strany:1-6
Sborník:Proceedings of the 2016 International Conference on Digital Arts, Media and Technology
Konference:International Conference on Digital Arts, Media and Technology
Místo vydání:Chiang Rai, TH
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-5209-7
Klíčová slova
digital art, augmented reality, visually appealing design, color theme
Anotace
Článek představuje metodologii pro návrh estetických polí markerů, vhodných pro konkrétní prostředí či kontexty a ukazuje několik příkladů použití takových polí markerů. Sledování markerů umožňuje levný, spolehlivý a snadno sovojitelný základní nástroj pro digitální umění založené na rozšířené a smíšené realitě. Jedno zásadní omezení existujících markerů je jejich vizuální neatraktivnost: jsou navrženy pro snadnost detekce počítačem, nikoliv pro svůj vzhled. Představovaný přístup umožňuje tvorbu vizuálně krásných markerů pasujících do daného prostředí či kontextů (např. odpovídajících dané sadě uměleckých děl, vzorů průmyslového designu, atp.). Článek ukazuje několik příkladů použití navržených markerů a navrhuje jejich jednoduché demonstrační aplikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Zachari{\'{a}}{\v{s}} and Adam Herout},
   title = {Color Theme-Based Digital Art for Augmented
	Environment},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proceedings of the 2016 International Conference on Digital
	Arts, Media and Technology},
   year = 2016,
   location = {Chiang Rai, TH},
   ISBN = {978-1-5090-5209-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11082}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https