Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

SOCHOR Jakub, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. BoxCars: 3D Boxes as CNN Input for Improved Fine-Grained Vehicle Recognition. In: The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas: IEEE Computer Society, 2016, s. 3006-3015. ISBN 978-1-4673-8851-1. ISSN 1063-6919. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7780697/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BoxCars: 3D Boxes as CNN Input for Improved Fine-Grained Vehicle Recognition
Název (cs):BoxCars: 3D Boxes jako vstup pro CNN zlepšující fine-grained klasifikaci automobilů
Strany:3006-3015
Sborník:The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
Konference:Computer Vision and Pattern Recognition 2016
Místo vydání:Las Vegas, US
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7780697/
ISBN:978-1-4673-8851-1
Časopis:Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, č. 6, US
ISSN:1063-6919
DOI:10.1109/CVPR.2016.328
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Fine-grained recognition, vehicles, CNN, input modification
Anotace
Zabýváme se problémem fine-grained klasifikace automobilů (rozpoznání výrobce, modelu, modelového roku) a ukazujeme, že extrahování dalších dat z videa a přidání těch informací do konvolučních neuronových sítí výrazně zlepšuje výsledky klasifikace. Mezi tyto doplňující informace patří: 3D obalové těleso použité pro "rozbalení" obrázku automobilu, rasterizovaný tvar tohoto obalového tělesa and informace o 3D natočení vozidla. Experimenty ukazují, že tyto doplňující informace zmenšují chybu klasifikace o 26% a vylepšují výsledky verifikace o 208% v porovnání s konvoluční neuronovou sítí bez jakýchkoli modifikací. Náš přístup výrazně zlepšuje výkonost dohledových systémů v dopravě. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Sochor and Adam Herout and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Havel},
  title = {BoxCars: 3D Boxes as CNN Input for Improved
	Fine-Grained Vehicle Recognition},
  pages = {3006--3015},
  booktitle = {The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
	Recognition (CVPR)},
  journal = {Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on
	Computer Vision and Pattern Recognition},
 number = 6,
  year = 2016,
  location = {Las Vegas, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4673-8851-1},
  ISSN = {1063-6919},
  doi = {10.1109/CVPR.2016.328},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11103}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https