Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ZACHARIÁŠ Michal, SZENTANDRÁSI István a HEROUT Adam. Visual Correction of Position Drift using Uniform Marker Fields. In: Proceedings of the 32nd Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Association for Computing Machinery, 2016, s. 1-5. ISBN 978-1-4503-4436-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Visual Correction of Position Drift using Uniform Marker Fields
Název (cs):Vizuální korekce posunu pozice pomocí Uniform Marker Fields
Strany:1-5
Sborník:Proceedings of the 32nd Spring conference on Computer Graphics
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2016
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2016
ISBN:978-1-4503-4436-4
DOI:10.1145/2948628.2948632
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
fiduciary markers, inertial measurement units, drift correction, visual odometry, uniform marker fields, indoor navigation
Anotace
Tento článek se zabývá navigací uvnitř budov a v outdoorových scénách malého měřítka. Autoři navrhují vylepšovat data z IMU a konvenční odometrické navigace - obvykle používané v řešených scénách - pomocí vizuální lokalizace založené na markerech vhodně umístěných do prostředí. Markery jsou vizuálně přijatelné Uniform Marker Fields, které nabízejí velkou přesnost a zpracování v reálném čase na mobilních zařízeních s nevelkým výpočetním výkonem. Článek vyhodnocuje přesnost navrhované techniky, která dosahuje cca 4cm ve scéně přibližně o průměru 5m (méně než 1 % chyba).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Zachari{\'{a}}{\v{s}} and Istv{\'{a}}n
	Szentandr{\'{a}}si and Adam Herout},
  title = {Visual Correction of Position Drift using Uniform
	Marker Fields},
  pages = {1--5},
  booktitle = {Proceedings of the 32nd Spring conference on Computer
	Graphics},
  year = 2016,
  location = {Bratislava, SK},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-4436-4},
  doi = {10.1145/2948628.2948632},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11120}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https