Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras. In: 2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Sydney: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 23-31. ISBN 978-1-5386-2839-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras
Název (cs):Plně automatické určení horizontu pro dohledové kamery
Strany:23-31
Sborník:2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)
Konference:Digital Image Computing: Techniques and Applications 2017
Místo vydání:Sydney, AU
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-2839-3
DOI:10.1109/DICTA.2017.8227437
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
horizon estimation, video surveillance, camera calibration, object tracking, trajectories, vanishing points
Anotace
Článek se zabývá automatickým určením horizontu ve videích z pevných dohledových kamer. Navrhovaný algoritmus je plně automatický ve smyslu že není vyžadován žádný lidský vstup o konkrétní kameře a že pracuje s různými scénami (vnitřní, vnější, dopravní, s chodci, dobytkem, atd.). Algoritmus detekuje pohyblivé objekty, sleduje je v čase, hodnotí jejich geometrické vlastnosti ve vztahu k rozměrům pohyblivého objektu a určuje pozorování se vztahem k pozici horizontu. Shromáždili jsme dataset se záznamy z 47 kamerových streamů obsahující vhodné scény různé povahy. Anotovali jsme v těchto scénách správné horizonty na základě geometrických vlastností scén v obrazech. Spolu s těmito anotacemi jsme shromáždili lidská pozorování/anotace horizontů. Vyhodnotili jsme navržený algoritmus a srovnali s lidskými anotacemi - ukazuje se, že algorithmus dosahuje srovnatelné přesnosti jako lidští anotátoři a překonévá je v obtížných scénách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Bartl and Adam Herout},
  title = {Fully Automatic Horizon Estimation for
	Surveillance Cameras},
  pages = {23--31},
  booktitle = {2017 International Conference on Digital Image Computing:
	Techniques and Applications (DICTA)},
  year = 2017,
  location = {Sydney, AU},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-2839-3},
  doi = {10.1109/DICTA.2017.8227437},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11369}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https