Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam. Knihovna pro práci s objemovými daty. Brno, 2001.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Knihovna pro práci s objemovými daty
Název (en):Volume raster data manipulation library
Strany:24
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2001
Klíčová slova
objemová data, voxely, simulační systémy, reprezentace 3D objektů, zobrazování objemových dat
Anotace
Řešená knihovna zjednodušuje objemovou reprezentaci objektů v prostředí systémů virtuální reality použitých v kontextu modelování a simulace.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Adam Herout},
   title = {Knihovna pro pr{\'{a}}ci s objemov{\'{y}}mi daty},
   pages = 24,
   year = 2001,
   location = {Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=6785}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https