Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, ŘEZÁČ David a TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 310-314. ISBN 80-214-2401-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C
Název (cs):Vizualizace 3D potenciálových polí vypočtených pomocí TKSL/C
Strany:310-314
Sborník:Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003
Konference:STUDENT EEICT 2003
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2003
ISBN:80-214-2401-X
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
TKSL/C, particle tracing, potential field visualization
Anotace
Cílem tohoto článku je prozkoumat možnost vizualizace potenciálových polí. Numerická data pro proces vizualizace jsou spočítány pomocí simulačního systému TKSL/C. K předkládané vizualici 3D potenciálových polí byla s úspěchem použita metoda Particle Tracing (sledování částic).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and David {\v{R}}ez{\'{a}}{\v{c}} and
	Pavel Ti{\v{s}}novsk{\'{y}}},
   title = {Visualization of 3D Potential Fields Computed
	Using TKSL/C},
   pages = {310--314},
   booktitle = {Proceedings of the International Conference and Competition
	STUDENT EEICT 2003},
   year = 2003,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {80-214-2401-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7211}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https