Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam a TIŠNOVSKÝ Pavel. Studie implementace pružinového částicového systému na paralelní architektuře s podporou DSP a FPGA. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz. Brno: 2003, roč. 2003, č. 25, s. 1-18. ISSN 1213-1539.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studie implementace pružinového částicového systému na paralelní architektuře s podporou DSP a FPGA
Název (en):Mass and spring particle system on parallel architecture with the support of DSP and FPGA
Strany:1-18
Místo vydání:CZ
Rok:2003
Časopis:Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, roč. 2003, č. 25, Brno, CZ
ISSN:1213-1539
URL:http://www.elektrorevue.cz/clanky/03025/ [HTML]
Klíčová slova
částicový systém, systém vázaných částic, pružinový částicový systém, vizualizace částicových systémů, elastická tělesa, deformovatelná tělesa, DSP, FPGA, PCI, blokový přenos dat, reprezentace čísel v pevné řádové čárce, reprezentace čísel v pohyblivé řádové čárce.
Anotace
V tomto článku popisujeme návrh implementace algoritmů pro práci s pružinovými částicovými systémy na speciální výpočetní architektuře založené na číslicových obvodech DSP a FPGA. Implementací vybraných algoritmů na čipu FPGA lze některé výpočty provádět paralelně, proto je nutné zajistit distribuci celé výpočetní úlohy do několika navzájem nezávislých subprocesů. Problém distribuce lze vyřešit například takzvaným algoritmem barvení, který je v tomto článku podrobně popsán. Konkrétní implementaci algoritmu barvení je možné otestovat na demonstrační aplikaci, které je naprogramovaná jako tzv. applet v programovacím jazyce Java.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Adam Herout and Pavel Ti{\v{s}}novsk{\'{y}}},
   title = {Studie implementace pru{\v{z}}inov{\'{e}}ho
	{\v{c}}{\'{a}}sticov{\'{e}}ho syst{\'{e}}mu na
	paraleln{\'{i}} architektu{\v{r}}e s podporou DSP
	a FPGA},
   pages = {1--18},
   journal = {Elektrorevue - www.elektrorevue.cz},
   volume = 2003,
 number = 25,
   year = 2003,
   ISSN = {1213-1539},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7248}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https