Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

TIŠNOVSKÝ Pavel, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Cache-Based Parallel Particle Rendering Engine. ElectronicsLetters.com. Brno: 2003, roč. 2003, č. 1, s. 8. ISSN 1213-161X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cache-Based Parallel Particle Rendering Engine
Název (cs):Paralelní stroj pro zobrazování částicových systémů založený na mechanismech cache
Strany:8
Kniha:Electronics Letters
Místo vydání:CZ
Rok:2003
Časopis:ElectronicsLetters.com, roč. 2003, č. 1, Brno, CZ
ISSN:1213-161X
Klíčová slova
particle, surfel, particle renderer, particle rendering engine, Field Programmable Gate Array - FPGA, Content Addressable Memory - CAM, Digital Signal Processor - DSP, Programmable Switching Matrix - PSM, Configurable Logic Block - CLB, cache, spatial data locality
Anotace
Současné hardwarové prostředky zobrazování 3D grafiky efektivně zpracovávají rozměrné sady trojúhelníkových dat, ale nejsou vhodné pro zobrazování scén založených na množinách bodů. Tento článek představuje hardwarovou architekturu pro zobrazování těchto bodových dat. Použit je hardwarový model využívající FPGA (Field-Programmable Gate Array), DSP (Digital Signal Processor) a CAM (Content-Addressable Memory), vyvinutý v minulosti.

Current hardware graphics rendering engines efficiently process huge amount of triangle data, but are not as suitable when operating on point-based scenes. This paper presents an architectural design for point-based rendering. We are using a previously developed hardware model featuring FPGA, DSP and CAM memory.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Pavel Ti{\v{s}}novsk{\'{y}} and Adam Herout and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Cache-Based Parallel Particle Rendering Engine},
   pages = 8,
   booktitle = {Electronics Letters},
   journal = {ElectronicsLetters.com},
   volume = 2003,
 number = 1,
   year = 2003,
   ISSN = {1213-161X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7280}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https