Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

FUČÍK Otto, ZEMČÍK Pavel, TUPEC Pavel, BRYAN Luděk a HEROUT Adam. The Networked Photo-Enforcement and Traffic Monitoring System. In: Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 423-428. ISBN 0-7695-2125-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Networked Photo-Enforcement and Traffic Monitoring System
Název (cs):Síťový systém pro fotografickou detekci přestupků a monitorování dopravy
Strany:423-428
Sborník:Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems
Konference:Eleventh IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2004
ISBN:0-7695-2125-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Anotace
Článek popisuje systém pro detekci dopravních přestupků a monitorování dopravy založený na počítačovém zpracování videa. Systém je schopen detekovat přestupky typu průjezd křižovatkou na červenou a překročení povolené rychlosti a je schopen též monitorovat dopravu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Pavel Tupec and Lud{\v{e}}k
	Bryan and Adam Herout},
   title = {The Networked Photo-Enforcement and Traffic
	Monitoring System},
   pages = {423--428},
   booktitle = {Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems},
   year = 2004,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2125-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7492}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https