Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ZEMČÍK Pavel, SUMEC Stanislav, POTÚČEK Igor, ŠPANĚL Michal, HEROUT Adam a PEČIVA Jan. Summary of Image/Video Processing for AMI Project in Brno. In: Poster at MLMI'04 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Summary of Image/Video Processing for AMI Project in Brno
Název (cs):Sumarizace zpracování obrázu/videa pro AMI projekt v Brně
Strany:1-1
Sborník:Poster at MLMI'04 workshop
Konference:Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop
Místo vydání:Martigny, CH
Rok:2004
Vydavatel:Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive
Klíčová slova
Projekt AMI, zpracování obrazu, zpracování videa
Anotace
Poster sumarizuje práce ve zpracování obrazu/videa pro různé "workpackages" a jejich propojení v projektu AMI, které probíhají na VUT v Brně, Česká republika. Cílem posteru je dát informace o struktuře prací tak, aby ostatní účastníci projektu struktuře lépe porozuměli a aby se zlepšily možnosti spolupráce a výměny či porovnání výsledků.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Stanislav Sumec and
	Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek and Michal
	{\v{S}}pan{\v{e}}l and Adam Herout and Jan
	Pe{\v{c}}iva},
   title = {Summary of Image/Video Processing for AMI Project
	in Brno},
   pages = {1--1},
   booktitle = {Poster at MLMI'04 workshop},
   year = 2004,
   location = {Martigny, CH},
   publisher = {Institute for Perceptual Artificial Intelligence},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7527}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https