Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Hardware Pipeline for Rendering Clouds of Circular Points. In: Proceedings of WSCG 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 17-22. ISBN 80-903100-7-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hardware Pipeline for Rendering Clouds of Circular Points
Název (cs):Hardwarový pipeline pro zobrazování množin kruhových bodů
Strany:17-22
Sborník:Proceedings of WSCG 2005
Konference:Winter School of Computer Graphics 2005
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2005
ISBN:80-903100-7-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
point clouds, rendering, FPGA, hardware acceleration
Anotace
Tento článek prezentuje algoritmus pro zobrazování 3D scén pomocí FPGA (Field-Programmable Gate Array). Výsledný obraz je vypočten FPGA chipem, spojeným s DSP (Digital Signal Processor) na experimentální desce. Grafickými daty je 3D mračno bodů - množina orientovaných kruhových částic. Tento způsob reprezentace scény se ukazuje výhodnější pro různé účely než nečastěji používaná reprezentace sítí trojúhelníků. V článku je popsána aktuální experimentální implementace, která slouží k ověření daného konceptu a jejíž výsledky jsou slibné pro další vývoj.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Hardware Pipeline for Rendering Clouds of Circular
	Points},
   pages = {17--22},
   booktitle = {Proceedings of WSCG 2005},
   year = 2005,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {80-903100-7-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7724}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https