Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

SCHIER Jan, KOVÁŘ Bohumil, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support. In: Sborník "Technical Computing 2005". Praha, 2005, s. 1-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support
Název (cs):Rekonfigurovatelná architektura pro zpracování obrazu s prototypováním v Simulinku
Strany:1-4
Sborník:Sborník "Technical Computing 2005"
Konference:Technical Computing 2005
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2005
Klíčová slova
Simulink, DSP, FPGA, skriptovací jazyk
Anotace
Publikace je zaměřena na převod blokových schemat zpracovaných v Simulinku do skriptovacího jazyka tak, aby byl použitelný pro rekonfiguraci flexibliní architektury na bázi DSP a FPGA pro implementaci takových blokových schémat.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Schier and Bohumil Kov{\'{a}}{\v{r}} and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran},
   title = {Reconfigurable image processing architecture with
	simulink prototyping support},
   pages = {1--4},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k "Technical Computing 2005"},
   year = 2005,
   location = {Praha, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=7975}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https