Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav a GRANÁT Jiří. Hardware Accelerated Image Analysis in FPGA. In: Proceedings of SCCG. Častá-Papiernička: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006, s. 4. ISBN 80-223-2175-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hardware Accelerated Image Analysis in FPGA
Název (cs):Analýza obrazu akcelerovaná v FPGA
Strany:4
Sborník:Proceedings of SCCG
Konference:Spring Conference on Computer Graphics
Místo vydání:Častá-Papiernička, SK
Rok:2006
ISBN:80-223-2175-3
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
Analýza obrazu, FPGA
Anotace
Příspěvek je zaměřen na analyzu obrazu implementovou pomocí technolgie FPGA (programotelného hardware) implementujícího AdaBoost metodu klasifikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Gran{\'{a}}t},
   title = {Hardware Accelerated Image Analysis in FPGA},
   pages = 4,
   booktitle = {Proceedings of SCCG},
   year = 2006,
   location = {{\v{C}}ast{\'{a}}-Papierni{\v{c}}ka, SK},
   publisher = {Comenius University in Bratislava},
   ISBN = {80-223-2175-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8141}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https