Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SUMEC Stanislav a POTÚČEK Igor. Real-Time Visual Processing Using "Views". In: Poster, MLMI Conference. Washington, DC, 2006, s. 1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time Visual Processing Using "Views"
Název (cs):Zpracování obrazu v reálném čase s užitím "Views"
Strany:1
Sborník:Poster, MLMI Conference
Konference:3nd Joint Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms
Místo vydání:Washington, DC, US
Rok:2006
URL:http://groups.inf.ed.ac.uk/mlmi06/technical_program.html [HTML]
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Stanislav Sumec
	and Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek},
   title = {Real-Time Visual Processing Using
	"Views"},
   pages = 1,
   booktitle = {Poster, MLMI Conference},
   year = 2006,
   location = {Washington, DC, US},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8245}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https