Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ŠILHAVÁ Jana, BERAN Vítězslav, CHMELAŘ Petr, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Testbench for Evaluation of Image Classifiers. Computer Graphics & Geometry. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 31-47. ISSN 1811-8992.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Testbench for Evaluation of Image Classifiers
Název (cs):Testbench na vyhodnocování klasifikátorů obrazu
Strany:31-47
Kniha:COMPUTER GRAPHICS & GEOMETRY
Místo vydání:Moscow, RU
Rok:2007
Časopis:Computer Graphics & Geometry, roč. 2007, č. 9, RU
ISSN:1811-8992
Klíčová slova
Klasifikátor, zpracování obrazu, počítačové vidění, AdaBoost, SVM, umělé neuronové sítě, detekce obrazu, optické rozpoznávání písma, vyhodnocování klasifikátorů.
Anotace
Článek popisuje systém určený pro vyhodnocování klasifikátorů obrazu. Jsou zde vyhodnoceny AdaBoost, SVM a umělá neuronová síť. Systém je možné použít pro vyhodnocování dalších klasifikátorů.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jana {\v{S}}ilhav{\'{a}} and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav
	Beran and Petr Chmela{\v{r}} and Adam Herout and
	Michal Hradi{\v{s}} and Roman Jur{\'{a}}nek and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Testbench for Evaluation of Image Classifiers},
  pages = {31--47},
  booktitle = {COMPUTER GRAPHICS \& GEOMETRY},
  journal = {Computer Graphics \& Geometry},
  volume = 2007,
 number = 9,
  year = 2007,
  location = {Moscow, RU},
  ISSN = {1811-8992},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8541}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https