Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Video Summarization at Brno University of Technology. In: ACM Multimedia. New Yourk: Association for Computing Machinery, 2008, s. 4. ISBN 978-1-60558-303-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Video Summarization at Brno University of Technology
Název (cs):Sumarizace videa na VUT v Brně
Strany:4
Sborník:ACM Multimedia
Konference:ACM International Conference on Multimedia
Řada knih:2008 ACM International Conference on Multimedia Compilation E-Proceedings, TVS'08
Místo vydání:New Yourk, US
Rok:2008
ISBN:978-1-60558-303-7
Vydavatel:Association for Computing Machinery
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/graph/publi/2008/2008-beran-acm-video_summarization.pdf [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icontv08_but_summ_final.pdf153 KB2009-02-02 10:06:53
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Video, sumarizace, vlastnosti obrazu, časová komprese, TRECVID evaluace
Anotace
Příspěvek popisuje systém pro sumarizaci videa vyvinutý Brněnským týmem pro vyhodnocení na TRECVID 2008. Nejdříve je popsán návrh systému a jeho celková struktura. Detailnější popis důležitých částí systému jako je extrakce vlastností nebo shlukování snímků v časové oblasti.
Prezentované výsledky sumarizace videa mohou být chápany jako skromný úspěch a mohou podpořit další výzkum v této oblasti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Adam Herout and
	Michal Hradi{\v{s}} and Ivo
	{\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Video Summarization at Brno University of
	Technology},
  pages = 4,
  booktitle = {ACM Multimedia},
  series = {2008 ACM International Conference on Multimedia Compilation
	E-Proceedings, TVS'08},
  year = 2008,
  location = {New Yourk, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-60558-303-7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8753}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https