Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

BERAN Vítězslav, HEROUT Adam a ŘEZNÍČEK Ivo. Video-Based Bicycle Detection in Underground Scenarios. In: Proceedings of WSCG'09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 4. ISBN 978-80-86943-94-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Video-Based Bicycle Detection in Underground Scenarios
Název (cs):Detekce kol ve videu v prostředí metra
Strany:4
Sborník:Proceedings of WSCG'09
Konference:Winter School of Computer Graphics 2009
Řada knih:17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86943-94-7
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconberan09_bicycle_detection.pdf525 KB2009-03-12 14:37:43
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
video surveillance, object detection, bicycle detection
Anotace
Automatické dohledové systémy jsou důležitou oblastí aplikací algoritmů pro detekci objektů ve videu. Takovéto systémy vyžadují od užitých algoritmů specifické vlastnosti. Systém musí být schopen pracovat s daty s nízkým rozlišení a vysokou úrovní šumu. Použité algoritmy musí dále běžet v reálném čase a být dostatečně robustní.
Článek prezentuje metody pro detekci kol v prostředí metra. Algoritmus k detekci využívá základní postupy z oblasti zpracování obrazu. Ačkoliv se nejedná o obecně využitelný postup, některé aspekty algoritmu mohou být dobře využitelné i v jiných detektorech. Vlastnosti systému jsou vyhodnoceny a diskutovány na reálných datech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Adam Herout and
	Ivo {\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Video-Based Bicycle Detection in Underground
	Scenarios},
  pages = 4,
  booktitle = {Proceedings of WSCG'09},
  series = {17-th International Conference in Central Europe on Computer
	Graphics, Visualization and Computer Vision},
  year = 2009,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
  ISBN = {978-80-86943-94-7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8879}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https