Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

POLOK Lukáš, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a JOŠTH Radovan. "Local Rank Differences" Image Feature Implemented on GPU. In: Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 170-181. ISBN 978-3-540-88457-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:"Local Rank Differences" Image Feature Implemented on GPU
Název (cs):Obrazový příznak "Local Rank Differences" implementován na GPU
Strany:170-181
Sborník:Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems
Konference:Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems
Řada knih:Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5259
Místo vydání:Berlin, Heidelberg, DE
Rok:2008
ISBN:978-3-540-88457-6
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Local Rank Differences, Object Detection, AdaBoost, Real-Time Detection
Anotace
V oblasti detekce objektů a rozpoznání vzorů v obraze je populárním přístupem použití statistických klasifikátorů, jmenovitě AdaBoost a jeho modifikací. Rychlost těchto klasifikátorů značně závisí na nízkoúrovňových obrazových příznacích, které používají: jak na množství informace, kterou příznak přináší a na výpočetním času, který vyžaduje jeho vyhodnocení. Local Rank Differences je obrazový příznak který je alternativou k obvykle používaným haarovým příznakům. Je vhodný pro implementaci v programovatelném (FPGA) a specializovaném (ASIC) hardware, ale - jak je ukázáno v článku - dobře se chová i na grafickém hardware (GPU). Článek diskutuje příznak LRD a jeho vlastnosti, popisuje experimentální implementaci LRD na grafickém hardware, prezentuje její empirické výkonnostní parametry, srovnává je s alternativními řešeními, uvádí několik poznámek k praktickému použití LRD a navrhuje směry pro následující vývoj.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Polok and Adam Herout and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Michal Hradi{\v{s}} and
	Roman Jur{\'{a}}nek and Radovan Jo{\v{s}}th},
  title = {"Local Rank Differences" Image Feature
	Implemented on GPU},
  pages = {170--181},
  booktitle = {Proceedings of the 10th International Conference on Advanced
	Concepts for Intelligent Vision Systems},
  series = {Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5259},
  year = 2008,
  location = {Berlin, Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-88457-6},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8971}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https