Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4). IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2010, roč. 2010, č. 3, s. 434-438. ISSN 1077-2626.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4)
Název (cs):Ještě rychlejší výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem (pomocí SSE4)
Strany:434-438
Místo vydání:US
Rok:2010
Časopis:IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, roč. 2010, č. 3, US
ISSN:1077-2626
URL:http://www2.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/TVCG.2009.73 [PDF]
Klíčová slova
Geometric algorithms, languages, and systems, Raytracing, Graphics data structures and data types
Anotace
Výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem je důležitý algoritmus nejen pro realistické zobrazování(pomocí sledování paprsku), ale i pro fyzikální simulace, detekci kolizí, modelování a podobně. Rychlost implementace tohoto algoritmu je velmi důležitá, protože volání této rutiny jsou velmi časté ve vykreslovacích a simulačních aplikacích. Současné rychlé implementace využívající SIMD instrukce se zaměřují na výpočty průsečíků svazku paprsků s trojúhelníkem. Pro výpočet průsečíku jednoho paprsku s trojúhelníkem jsou nutné operace jako horizontální součet, nebo skalární součin. Instrukční sada SSE4 přidává instrukci pro skalární součin, která může být pro tyto účely využita. Tento článek představuje novou modifikaci běžně používaného rychlého výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem která, pokud je implementována pomocí SSE4, překonává současné algoritmy. Také dovoluje výpočet průsečíků jak samostatných paprsků, tak jejich svazků se stejnými předpočítanými daty. Měření získaného zrychlení jsou popsána v tomto článku.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and Adam Herout},
   title = {Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4)},
   pages = {434--438},
   journal = {IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics},
   volume = 2010,
 number = 3,
   year = 2010,
   ISSN = {1077-2626},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8985}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https