Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

BERAN Vítězslav, ZEMČÍK Pavel a HEROUT Adam. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. International Journal of Signal and Image Processing. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 7. ISSN 1737-9253.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies
Název (cs):On-line Video Synchronizace založená na Vizuálních Slovnících
Strany:7
Kniha:International Journal of Signal and Image Processing (IJSIP)
Místo vydání:TN
Rok:2010
Časopis:International Journal of Signal and Image Processing, roč. 2010, č. 2, TN
ISSN:1737-9253
URL:http://www.hypersciences.org/IJSIP/Iss.2-2010/IJSIP-1-2-2010.pdf [PDF]
Klíčová slova
on-line zpracování videa, vizuální slovník, synchronizace videa
Anotace
Článek prezentuje postup pro video synchronizaci založenou na analýze vizuálního obsahu videa. Existuje mnoho postupů analýzy videa zaměřených na off-line zpracování, ale metody pro on-line analýzu chybí. V některých aplikacích dochází při přenosu videa k poškození kvality či zpoždění. Navržené řešení se klade za cíl automaticky takovéto poruchy detekovat. Systém využívá popis obrazu pomocí vizuálních slov.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout},
   title = {On-line Video Synchronization Based on Visual
	Vocabularies},
   pages = 7,
   booktitle = {International Journal of Signal and Image Processing (IJSIP)},
   journal = {International Journal of Signal and Image Processing},
   volume = 2010,
 number = 2,
   year = 2010,
   ISSN = {1737-9253},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9180}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https