Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Implementing the Local Binary Patterns with SIMD Instructions of CPU. In: Proceedings of WSCG 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 39-42. ISBN 978-80-86943-86-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Implementing the Local Binary Patterns with SIMD Instructions of CPU
Název (cs):Implementace Local Binary Patterns pomocí SIMD instrukcí CPU
Strany:39-42
Sborník:Proceedings of WSCG 2010
Konference:Winter School of Computer Graphics 2010
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-86943-86-2
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
URL: [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon2010-WSCG-Juranek-LBPonSSE-final.pdf259 KB2010-06-28 16:04:51
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
LBP, AdaBoost, Detekce objektů, Extrakce příznaků, SIMD, SSE, CUDA
Anotace
Statistiké klasifikátory, zejména AdaBoost, se dnes běžně používají pro rozpoznávání vzorů a detekci objektů. Výkon takových klasifikátorů velmi závisí na použitých obrazových příznacích. tento článek představuje experimentální implementaci příznaků Local Binary patterns, která používá SIMD instrukce pro akceleraci výpočtu odezvy. Podle experimentů, je nová implementace přibližně šest krát rychlejší než implementace bez optimalizací.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and Roman Jur{\'{a}}nek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Implementing the Local Binary Patterns with SIMD
	Instructions of CPU},
   pages = {39--42},
   booktitle = {Proceedings of WSCG 2010},
   year = 2010,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-86-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9205}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https