Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

VLČEK Adam, HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 91-97. ISBN 978-80-223-2843-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding
Název (cs):Zobrazování průhledných objektů od nejbližších k nejvzdálenějším s časným vyřazením fragmentů
Strany:91-97
Sborník:Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2010
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-223-2843-2
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
blending, OpenGL, real-time, transparency
Anotace
Míchání barev pomocí kanálu alfa je často používanou technikou, která má svoji implementaci v grafickém hardwaru pro dosažení efektů jako průhlednost, zobrazování objemových dat, zobrazování částicových systémů a dalších. Obvyklý přístup při použití alfa-míchání je seřadit objekty od nejvzdálenějšího k nejbližšímu a zobrazit je v tomto pořadí. Nicméně, inverzní pořadí může být použito také s malými změnami v nastavení výpočtu míchání. Tento článek představuje přístup využívající míchání v pořadí od nejbližších k nejvzdálenějším objektům k vyřazení obrazových fragmentů zobrazovaných primitiv, které by neovlivnily obrazový výstup, čímž dojde k urychlení zobrazení. Získané zrychlení a chyby zobrazení jsou měřeny v různých scénářích využití, které simulují praktické situace, a článek diskutuje naměřené výsledky a činí závěry pro praktické použití uvedené techniky zobrazování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Vl{\v{c}}ek and Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and
	Adam Herout},
   title = {Front-to-Back Blending with Early Fragment
	Discarding},
   pages = {91--97},
   booktitle = {Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics},
   year = 2010,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Comenius University in Bratislava},
   ISBN = {978-80-223-2843-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9227}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https