Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

ANTIKAINEN Jukka, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a HAUTA-KASARI Markku. Non-Negative Tensor Factorization Accelerated Using GPGPU. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS). 2011, roč. 2011, č. 1111, s. 7. ISSN 1045-9219.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Non-Negative Tensor Factorization Accelerated Using GPGPU
Název (cs):Nezáporná faktorizace tenzorů akcelerovaná pomocí GPGPU
Strany:7
Místo vydání:US
Rok:2011
Časopis:IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), roč. 2011, č. 1111, US
ISSN:1045-9219
Klíčová slova
Non-negative tensor factorization, spectral analysis, GPU
Anotace
Tento článek prezentuje optimalizovaný algoritmus pro výpočet nezáporné faktorizace tenzorů (NTF), implementovaný na platformě CUDA (Compute Uniform Device Architecture), která pracuje na současných grafických procesorech a využívá jejich masivního paralelismu. Implementace NTF je primárně zaměřena na analýzu mnohorozměrných spektrálních obrazů, včetně redukce dimenzionality, extrakce příznaků a jiných úloh spojených se spektrálními obrazy. Nicméně algoritmus a jeho implementace není limitován na použití ve zpracování spektrálních obrazů.
Zrychlení naměřená na reálných spektrálních obrazech jsou okolo 60-100x v porovnání s tradiční implementací v jazyce C kompilovanou optimalizujícím překladačem. Protože obvyklé problémy v oblasti práce se spektrálními obrazy mohou trvat hodiny na soudobých CPU, dosažené zrychlení s použitím grafické karty je atraktivní. Implementace je veřejně dostupná v podobě dynamicky sestavované knihovny, včetně rozhraní pro MATLAB a může být tudíž ku pomoci výzkumníkům a praktikům používající NTF na rozsáhlé problémy.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jukka Antikainen and Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and
	Radovan Jo{\v{s}}th and Adam Herout and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Markku Hauta-Kasari},
   title = {Non-Negative Tensor Factorization Accelerated
	Using GPGPU},
   pages = 7,
   journal = {IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)},
   volume = 2011,
 number = 1111,
   year = 2011,
   ISSN = {1045-9219},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9355}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https