Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, JOŠTH Radovan, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Real-time object detection on CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 159-170. ISSN 1861-8200.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-time object detection on CUDA
Název (cs):Detekce objektů v reálném čase na CUDA
Strany:159-170
Místo vydání:DE
Rok:2011
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2011, č. 3, DE
ISSN:1861-8200
URL:http://www.springerlink.com/content/n44j1g424487781k/fulltext.pdf [PDF]
Klíčová slova
Object detection, Pattern recognition, Acceleration, CUDA, AdaBoost
Anotace
Cílem výzkumu popisovaného v tomto článku je akcelerovat detekci objektů v obrazech a videosekvencích pomocí grafických procesorů. Zahrnuje algoritmické modifikace a přizpůsobení existujících detektorů, konstrukci efektivních variant implementací a vyhodnocení ve srovnání s efektivními implementacemi na CPU. Tento článek se zaměřuje na detekci pomocí statistických klasifikátorů založených na technice boosting. V článku je popsána implementace a potřebné algoritmické úpravy, následuje experimentální vyhodnocení vytvořeného detektoru objektů a diskuse výsledků. Dosažené řešení je v porovnání s referenční implementací na CPU/SSE cca 6-8 pro videa ve velkém rozlišení na NVIDIA GeForce 98000GTX a Intel Core2 Duo E8200.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Adam Herout and Radovan Jo{\v{s}}th and Roman
	Jur{\'{a}}nek and Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and
	Michal Hradi{\v{s}} and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Real-time object detection on CUDA},
   pages = {159--170},
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 2011,
 number = 3,
   year = 2011,
   ISSN = {1861-8200},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9393}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https