Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

JOŠTH Radovan, ANTIKAINEN Jukka, HAVEL Jiří, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a HAUTA-KASARI Markku. Real-Time PCA Calculation for Spectral Imaging (using SIMD and GP-GPU). Journal of Real-Time Image Processing. 2012, roč. 7, č. 2, s. 95-103. ISSN 1861-8200.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time PCA Calculation for Spectral Imaging (using SIMD and GP-GPU)
Název (cs):Výpočet PCA v reálném čase pro zpracování spektrálních obrazů (s využitím SIMD a GP-GPU)
Strany:95-103
Místo vydání:DE
Rok:2012
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 7, č. 2, DE
ISSN:1861-8200
Klíčová slova
Spectral Imaging; PCA; GPU; CUDA; SSE
Anotace
Tento článek představuje dvě optimalizované implementace výpočtu PCA, primárně cílené na spektrální analýzu v reálném čase. Jedna z nich využívá instrukční sady SSE současných procesorů, ta druhá pracuje na grafických procesorech s využitím prostředí CUDA. Uvedené implementace jsou experimentálně vyhodnoceny a srovnány s vícevláknovou implementací v C přeloženou optimalizujícím překladačem a výsledky ukazují na cca 10x zrychlení , což umožňuje použití PCA na RGB a spektrální obrazy v reálném čase. Diskutované implementace jsou zveřejněny jako dynamicky sestavovaná knihovna, která zahrnuje rozhraní do systému MATLAB, tak aby byly využitelné veřejností.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Radovan Jo{\v{s}}th and Jukka Antikainen and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and Adam Herout and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Markku Hauta-Kasari},
   title = {Real-Time PCA Calculation for Spectral Imaging
	(using SIMD and GP-GPU)},
   pages = {95--103},
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 7,
 number = 2,
   year = 2012,
   ISSN = {1861-8200},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9413}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https