Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

KAJAN Rudolf a HEROUT Adam. MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC. In: PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010. Freiburg, 2010, s. 91-95. ISBN 978-972-8939-18-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:MoonGate: Modular real-time strategy engine for Xbox 360 and PC
Název (en):MoonGate: Modular real-time strategy engine for Xbox 360 and PC
Strany:91-95
Sborník:PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010
Konference:IADIS International Conference Game and Entertainment Technologies 2010
Místo vydání:Freiburg, DE
Rok:2010
ISBN:978-972-8939-18-2
Klíčová slova
XNA; MoonGate; RTS; Xbox 360; .NET
Anotace
MoonGate je modulárny engine pre real-time stratégie založený na vymeniteľných komponentoch, slúžiaci ako jednoducho upraviteľné výučbové prostredie vhodé na testovanie algoritmov z viacerých oblastí výskumu. Implementovaný engine podporuje popri PC platforme aj platformu Xbox 360. Hlavným cieľom projektu je pritiahnúť nielen študentov, ale aj odborníkov a nezávislých vývojárov a poskytnúť im jednoducho pochopiteľné a modifikovateľné prostredie na testovanie a vývoj algoritmov využívaných v oblasti real-time stratégií.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Rudolf Kajan and Adam Herout},
   title = {MoonGate: Modular real-time strategy engine for
	Xbox 360 and PC},
   pages = {91--95},
   booktitle = {PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND
	ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010},
   year = 2010,
   location = {Freiburg, DE},
   ISBN = {978-972-8939-18-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9423}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https