Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Rendering Pipeline Modelled by Category Theory. In: GraVisMa 2010 workshop proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 101-105. ISBN 978-80-86943-85-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Rendering Pipeline Modelled by Category Theory
Název (cs):Zobrazovací pipeline modelovaná pomocí teorie kategorií
Strany:101-105
Sborník:GraVisMa 2010 workshop proceedings
Konference:GraVisMa Computer Graphics, Computer Vision and Mathematics 2010
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-86943-85-5
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Zobrazování, Shadery, Teorie kategorií
Anotace
Článek popisuje základní koncepty z teorie kategorií, které se běžně používají ve funkcionálním programování. Tyto koncepty aplikuje na rogramovíní shaderů a vykreslovací řetězec. Celý vykreslovací řetězec je modelovaný pomocí teorie kategorií. Tento model může být použit pro abstraktněší a formálnější přístup k programování shaderů. Matematická formalizace zobrazovacícho řetězce a jeho stupňů může pomoci při návrhu překladačů, dokazování algoritmů, analýze složitosti a podobně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and Adam Herout},
   title = {Rendering Pipeline Modelled by Category Theory},
   pages = {101--105},
   booktitle = {GraVisMa 2010 workshop proceedings},
   year = 2010,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-85-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9424}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https