Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

JOŠTH Radovan, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Real-Time Line Detection Using Accelerated High-Resolution Hough Transform. In: Proceedings of SCIA 2011, LNCS. Ystad: Springer Verlag, 2011, s. 784-793. ISBN 978-3-642-21226-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time Line Detection Using Accelerated High-Resolution Hough Transform
Název (cs):Detekce čar v reálném čase pomocí akcelerované Houghovy transformace
Strany:784-793
Sborník:Proceedings of SCIA 2011, LNCS
Konference:Scandinavian Conference on Image Analysis
Místo vydání:Ystad, SE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-21226-0
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Line Detection, Hough-Transform, Real-Time, GPU, CUDA
Anotace
Houghova transformace je známý a populární algoritmus pro detekci úseček v rastrovém obraze. Standardní Houghova transformace je poměrně pomalá pro použití v reálném čase, proto existují různé optimalizované a aproximované algoritmy.
Tento článek navrhuje modifikované akumulační schéma pro Houghovu transformaci, které umožňuje provádět výpočty na počítačových systémech s malou ale rychlou paměť k čtení i zápisu - což odpovídá dnešním GPU.
Navrhovaný algoritmus je vyhodnocen na syntetických binárních obrazech a na komplexních reálných fotografiích vysokých rozlišení. Výsledky ukazují, že s použitím dnes běžně dostupných grafických čipů může být Houghova transformace počítána v interaktivních rychlostech i při vysokém rozlišení Houghova prostoru a s tím, že Houghova transformace je počítána celá.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radovan Jo{\v{s}}th and Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}}
	and Adam Herout and Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel},
   title = {Real-Time Line Detection Using Accelerated
	High-Resolution Hough Transform},
   pages = {784--793},
   booktitle = {Proceedings of SCIA 2011, LNCS},
   year = 2011,
   location = {Ystad, SE},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {978-3-642-21226-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9507}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https