Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

VANEK Juraj, BENEŠ Bedřich, HEROUT Adam a ŠŤAVA Ondřej. Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU. IEEE Computer Graphics and Applications. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 10. ISSN 0272-1716.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU
Název (cs):Editace rozsáhlých terénů fyzikálními nástroji s použitím adaptivních dlaždic na GPU
Strany:10
Místo vydání:US
Rok:2011
Časopis:IEEE Computer Graphics and Applications, roč. 2011, č. 1, US
ISSN:0272-1716
Klíčová slova
Digital content authoring, large-scale terrain, physics-based simulation, terrain editing, mip-map, hydraulic erosion,
GPU.
Anotace
V tomto článku prezentujeme nový, interaktivní a intuitivní fyzikálně založený framework pro editaci digitálních terénů. Naše řešení je vhodné pro uživatele zabývající se vytvářením digitálního obsahu a nevyžaduje žádnou hloubkovou znalost o fyzikálně založených simulátorech. Velké terény mohou být nahrány z externích zdrojů, generovány procedurálně nebo vytvořeny manuálně. Pak je možné je interaktivně editovat s využitím GPU. Prezentujeme dvě zjednodušení pro editování rozsáhlých terénů při zachování interaktivity editace. Za prvé, terén je rozdělen do dlaždic s různým datovým rozlišením podle komplexity terénu. Za druhé, každá dlaždice je uložena jako mip-map textura a při výpočtech jsou použity různé úrovně detailů v závislosti na komplexitě terénu a změn na dlaždici. V porovnání s neadaptivními metodami, tento přístup dokáže urychlit výpočet až o 50% a snížit paměťobou náročnost o 25%. Takto je možné editovat rozsáhlé terény, které nebylo možné editovat s předchozími metodami.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Juraj Vanek and Bed{\v{r}}ich Bene{\v{s}} and Adam
	Herout and Ond{\v{r}}ej {\v{S}}{\v{t}}ava},
   title = {Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using
	Adaptive Tiles on the GPU},
   pages = 10,
   journal = {IEEE Computer Graphics and Applications},
   volume = 2011,
 number = 1,
   year = 2011,
   ISSN = {0272-1716},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9709}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https