Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Projekty

2014Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Burget Radek, Honzík Jan M., Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Květoňová Šárka, Masařík Karel, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Přikryl Zdeněk, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Ščuglík František, Švéda Miroslav, Trchalík Roman, Zendulka Jaroslav
2012Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, C5, 2012, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Kreslíková Jitka
 Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/35.0004, 2012-2014, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
2011Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-C27, 2011, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Angelov Michael, Bartík Vladimír, Bartoš Peter, Bendl Jaroslav, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Burgetová Ivana, Čermák Martin, Dolíhal Luděk, Fapšo Michal, Fučík Otto, Hannemann Mirko, Havel Jiří, Herout Adam, Hlosta Martin, Honzík Jan M., Horáček Petr, Husár Adam, Chudý Peter, Janda Miloš, Kombrink Stefan, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Masařík Karel, Matějka Pavel, Mecera Martin, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Milička Martin, Mrnuštík Michal, Očenášek Pavel, Otrusina Lubomír, Pešek Martin, Plchot Oldřich, Přibyl Bronislav, Rychlý Marek, Sekanina Lukáš, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Szentandrási István, Šebek Michal, Španěl Michal, Veselý Karel, Vogel Ivan, Zachariášová Marcela, Zelený Jan, Zemek Petr, Zendulka Jaroslav
2010C11 ČVUT SSME. Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW) 1 600, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, C11, 2010, ukončen
Řešitel: Mannová Božena
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Bařina David, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Čermák Martin, Fučík Otto, Glembek Ondřej, Goldefus Filip, Havel Jiří, Herout Adam, Honzík Jan M., Hubeika Valiantsina, Husár Adam, Chmelař Petr, Chudý Peter, Jančík Zdeněk, Kajan Rudolf, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Květoňová Šárka, Masařík Karel, Matějka Pavel, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Navrátil Jan, Očenášek Pavel, Plchot Oldřich, Přikryl Zdeněk, Rudolfová Ivana, Rychlý Marek, Schmidt Marek, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Šebek Michal, Šolony Marek, Španěl Michal, Šuška Boris, Vlček Adam, Zámečníková Eva, Zendulka Jaroslav, Žák Pavel, Žídek Petr
2009Gaudeamus 2009, MŠMT ČR, 2009, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.4.12.0017, 2009-2012, ukončen
Řešitel: Rais Karel
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Eysselt Miloš, Honzík Jan M., Kreslíková Jitka, Oravcová Marcela
20082. Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů 2) podpora talentovaných studentů a mladých postdoků (RP-254), RP MŠMT, 2008, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy (RP-C45), MŠMT ČR, RP-C45, 2008, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Křena Bohuslav
 Gaudeamus 2008 (RP-280), RP MŠMT, RP 280, 2008, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Program na podporu rozvoje internacionalizace (251), RP MŠMT, 2008, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Program na podporu talentované mládeže CSM 246, RP MŠMT, 2008, ukončen
Řešitel: Chmelík Radim
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 Program rozvoje lidských zdrojů 2a) Příprava akademických pracovníků (RP-253), RP MŠMT, RP-253, 2008, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky - C45, MŠMT ČR, 2008-2009, ukončen
Řešitel: Mannová Božena
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 Tempus SCM project NoC032B06 West Balkan Bologna Promoters Network, SAAIC, Tempus C032B06, 2008, ukončen
Řešitel: Farkašová Viera
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, MŠMT ČR, 2E08033, 2008-2009, ukončen
Řešitel: Putnová Anna
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
2007Gaudeamus 2007, RP MŠMT, MŠMT RP XXX, 2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů, Rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia. , RP MŠMT, MŠMT RP 260, 2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů, Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formou odborné stáže krátkodobé na zahraničním pracovišti , RP MŠMT, MŠMT RP 262, 2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Bouša Zdeněk, Lichtnegerová Katarína, Selingerová Barbora, Studená Michaela
 Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Burget Radek, Cvrček Daniel, Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Dvořák Václav, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Hrubý Martin, Janoušek Vladimír, Jaroš Jiří, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kořenek Jan, Kotásek Zdeněk, Kršek Přemysl, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Martínek Tomáš, Masopust Tomáš, Matějka Pavel, Matoušek Petr, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Orság Filip, Růžička Richard, Ryšavý Ondřej, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Strnadel Josef, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zbořil František, Zbořil František V., Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
2006Advanced level study programme in Electronic Design and Integration Technologies, EACEA, 2006-2009, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Drábek Vladimír
 EMICS - European Masters in Intelligent Computer Systems, EACEA, 2006-2009, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Drábek Vladimír
 ICS - Intensive Programme in Intelligent Computer Systems , EACEA, 2006-2009, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Drábek Vladimír
 Program na podporu rozvoje forem výuky, struktury a modulární skladby studijních programů, RP MŠMT, 2006, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Rozvojový program - Interacionalizace - Join Degree, RP MŠMT, 2006, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Veletrh Gaudeamus 2006, RP MŠMT, 2006, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
200512. veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2005, RP MŠMT, MŠMT 623/1 - 2005, 2005, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Křena Bohuslav
2004ECTS/DS - National Coordinator-Team, EC EUA ECTS, 2004-2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Gaudeamus 2004, RP MŠMT, MŠMT 642/1 - 2004, 2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Kreslíková Jitka
 Integrovaný projekt rozvoje distančních a kombinovaných forem vzdělávání na VUT v Brně, RP MŠMT, MŠMT 629/2004, 2004, ukončen
Řešitel: Švec Miloslav
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 Pilotní společné mezinárodní vzdělávací programy VUT, RP MŠMT, MŠMT 632/2004, 2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Rais Karel
 Rozvojový program "Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT", RP MŠMT, MSMT 627/2004, 2004, ukončen
Řešitel: Švec Miloslav
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
2003Gaudeamus 2003, RP MŠMT, 2003, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
2002Development/Dissemination of Joint Courses - (PROG) in Applied Informatics and Multimedia, EC EUA ECTS, SOCRATES-PROG, 2002-2003, ukončen
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 Intensive Programme project - IP - Applied Informatice and Multimedia, EC EUA ECTS, Socrates - IP, 2002-2004, ukončen
Spoluřešitelé: Honzík Jan M.
 InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Kotásek Zdeněk
 Program podpory bc. studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace, MŠMT ČR, MŠMT, 2002, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Program podpory vybraných studijních programů a jejich rozvoje, MŠMT ČR, MSMT, 2002-2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
 Příprava akreditace distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie na základě společenské objednávky trhu práce", MŠMT ČR, 2002-2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
2001Program rozvoje studijních programů jako podpora realizace Boloňské deklarace, MŠMT ČR, MŠMT RP, 2001-2007, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
2000Experimentální laboratoř pro zaměření ECBS, FRVŠ MŠMT, FR1565/2000/H, 2000, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Hanáček Petr, Kotásek Zdeněk, Linhart Miroslav, Rábová Zdeňka, Švéda Miroslav
1999Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Češka Milan, Zendulka Jaroslav, Zezulka František

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30
Přepnout na https